Feiten

Een leven hoeft niet te stoppen bij een hartstilstand

Elke week worden buiten een ziekenhuis 300 Nederlanders getroffen door een plotselinge hartstilstand. Per jaar omgerekend zo’n 15.000 à 16.000 slachtoffers, waarvan minder dan 10% het overleeft.
Door tijdig te starten met reanimatie maar zònder inzet van een AED (= zonder Automatische Externe Defibrillator) loopt de overlevingskans op tot ca. 15 à 20%.
Wordt binnen 6 minuten niet alleen gestart met reanimatie maar eveneens zo’n AED aangesloten en, wanneer nodig, de eerste schok toegediend, dan lopen de overlevingskansen op tot 50 - 70% ! 
Maar, elke minuut dat láter wordt gestart loopt die overlevingskans terug met 10% !
Vast staat, dat in en rond de woonomgeving de meeste slachtoffers van een hartstilstand vallen. 
Kijk naar de film met ervaringen van Toon Aalders.

 
Goed om te weten: Hulpdiensten, zoals een ambulance, zijn gemiddeld tussen 5 en 15 minuten na melding aanwezig en moeten dan nog de apparatuur aansluiten. Door daarop te wachten en te vertrouwen op zorg van de ambulance worden de belangrijke eerste 6 minuten ruimschoots overschreden en is de overlevingskans van iemand met een hartinfarct aanzienlijk minder dan die kans zou kùnnen zijn bij inzet van hulpverleners en van een AED.

 

Levensbelangrijke tip voor elke omstander:

112 bellen  –  reanimeren  –  defibrilleren met een AED

Zie het gefilmde interview met het slachtoffer (Cor de Dood), burgerhulpverlener (Leo Koninkx) en met een cardioloog (dr. Ruud  Koster) over het AED-gebruik.

 

Overlevingskansen vergroten

Doelstelling van de stichting Oosterhout Hartveilig:  ook in Oosterhout de overlevingskansen tot 70% vergroten.
Realiseerbaar, als dag en nacht - 365 dagen per jaar ± 50 AED’s (= Automatische Externe Defibrillatoren) op vrij toegankelijke plaatsen beschikbaar zijn.

 

AMC-Onderzoek

2010 10 aed   teletextDeze tv-teletekst over een AMC-onderzoek onderstreept de doelstelling van de stichting Oosterhout Hartveilig. Daarom zijn we blijvend op zoek naar bedrijven/instellingen die ons willen helpen met sponsoren en/of hun AED willen buiten hangen.
Natuurlijk ook naar particulieren die ons doel financieel willen steunen en/of willen leren reanimeren.
Volledigheidshalve: de stichting Oosterhout Hartveilig is een initiatief dat door de plaatselijke afdeling van de Nederlandse Hartstichting werd opgestart ten dienste van iedereen in Oosterhout.

 

6-minuten zones 

Ook Oosterhout en haar kerkdorpen zou tot 70% hartveiliger moeten, door het opzetten van een fijnmazig netwerk met 6-minuten zones. Doelstelling is om hierin een slachtoffer met een hartstilstand binnen 6 minuten binnen- of buitenshuis hulp te bieden. In 6-minutenzones zijn, dankzij een vernuftig reanimatie-oproepsysteem, vrijwilligers inzetbaar die zowel kunnen reanimeren als met de beschikbare AED kunnen defibrilleren.
Een AED, compact en gemakkelijk te bedienen, krijgt een centrale plaats in een zogenaamde 6-minutenzone. Bijvoorbeeld in een deel van een wijk, waarin de te overbruggen afstand naar een door een hartstilstand getroffene hooguit ca. 500 meter mag zijn. Zo kan snel, veilig en doeltreffend eerste hulp worden geboden.

 

Defibrillatoren moeten de wijken in

Lees hoe ook AMC-cardioloog Ruud Koster onze doelstelling bevestigt. Koster propageert, op een verhelderende manier, om juist in doodgewone woonwijken de defibrillatoren (AED’s) op te hangen: ‘Want de grootste potentiële winst na een hartstilstand boek je vóór medische professionals ter plaatse te komen.’