dinsdag, 23 februari 2021 13:54

Het oproepsysteem in actie in 2020

Burgerhulpverleners en het landelijke netwerk van AED’s zorgen er samen met HartslagNu voor dat slachtoffers van een hartstilstand een grotere overlevingskans hebben. Hoeveel slachtoffers zijn er in 2020 via het oproepsysteem geholpen vergeleken met 2019? We zetten de cijfers op een rij.

12.000 reanimatiemeldingen

  • In 2020 verwerkte HartslagNu bijna 12.000 reanimatiemeldingen. Dat zijn meer dan 30 meldingen per dag. Bij bijna alle meldingen zijn burgerhulpverleners gealarmeerd.
  • In 73,5% van de gevallen accepteerde de burgerhulpverlener de oproep en ging naar het reanimatieadres. In 2019 werd zo’n 55% van de oproepen geaccepteerd.
  • In 70% van de gevallen zijn het ook de burgerhulpverleners die als eerst ter plaatse waren en de reanimatie hebben opgestart. In 2019 was dit percentage nog 55%.

AED aangesloten bij 59%

  • Bij bijna alle meldingen (93%) vindt het oproepsysteem een AED in de buurt. In 2019 was dit percentage nog 69%.
  • Het percentage waarbij er daadwerkelijk een AED wordt aangesloten blijft nog iets achter. In 2020 was dit circa 59% en in het jaar ervoor 55%.
  • In beiden jaren heeft in ongeveer 40% van de gevallen de AED gedefibrilleerd.

Op naar nog beter

HartslagNu is blij met de verbeteringen ten opzichte van 2019, maar streeft ook naar verdere verbetering. Een aantal doelstellingen van HartslagNu:

  • Een landelijk dekkend AED-netwerk. Dat betekent overal in een straal van 500 meter een dag en nacht beschikbare AED. De Hartstichting en HartslagNu werken samen aan het dekkend maken van dit netwerk.
  • Betere spreiding van AED’s en burgerhulpverleners. Om het oproepsysteem zo goed mogelijk te laten functioneren is het belangrijk dat AED’s en burgerhulpverleners goed over het land zijn verspreid.
  • Grotere respons burgerhulpverleners. HartslagNu wil het percentage burgerhulpverleners dat de oproep accepteert de komende jaren laten stijgen, zodat uiteindelijk in meer gevallen burgerhulpverleners ter plaatse komen.
  • Efficiënter alarmeren. Halverwege 2020 is de alarmeringsstraal aangepast. In het komende jaar zal deze straal en de werking van het oproepsysteem nog verder verbeterd worden.

Bron; Hartstichting

maandag, 01 februari 2021 14:28

HartslagNu blijft alarmeren bij avondklok

Het kabinet stelt een avondklok in. Dit betekent dat je tussen 21:00 uur ’s avonds en 04.30 uur ‘s ochtends zonder geldige reden niet meer over straat mag. Het verlenen van dringende medische hulp vormt hierop een uitzondering. Reanimatiehulp is dus een geldige reden om over straat te mogen. HartslagNu blijft daarom ook tijdens de avondklok burgerhulpverleners alarmeren bij een hartstilstand in de buurt.

Hoe zit dat met een verklaring?

Het kabinet stelt voor dat je een getekende verklaring op zak moet hebben als je tijdens de avondklok toch naar buiten gaat. Wanneer jij als burgerhulpverlener reageert op een reanimatieoproep doe je dat namens HartslagNu. Jij bent bij ons geregistreerd en je kunt dat ook aantonen via de HartslagNu-app of MijnHartslagnu.nl. Tezamen met de reanimatieoproep is dat jouw verklaring. Loop je hier in de praktijk tegen problemen op, meld het dan bij HartslagNu.

Wil je een officiële verklaring, dan kun je die downloaden op rijksoverheid.nl.

maandag, 21 december 2020 10:54

Ook met een verlopen scholing alarmeren we je

Verloopt jouw scholing binnenkort en is het door de coronacrisis onmogelijk om een herhalingscursus te volgen? Geen nood, wij blijven jou gewoon oproepen bij een hartstilstand bij jou in de buurt.

Vanwege de strenge maatregelen in ons land is het momenteel niet mogelijk om een herhalingscursus te volgen. We weten niet hoe lang het duurt voordat opleiders weer kunnen starten met trainen. Daarom hebben wij besloten om ons beleid tijdelijk aan te passen. Iedereen met een verlopen scholing houden wij actief in ons oproepsysteem. Volg wanneer dat weer kan een reanimatiecursus, zodat je goed getraind blijft.

Wist je ook dat per 4 januari 2021 de geldigheid van scholingen gaat veranderen? Lees het nieuwsbericht.