NIEUWS ITEM

Het oproepsysteem in actie in 2020

dinsdag, 23 februari 2021 13:54

Burgerhulpverleners en het landelijke netwerk van AED’s zorgen er samen met HartslagNu voor dat slachtoffers van een hartstilstand een grotere overlevingskans hebben. Hoeveel slachtoffers zijn er in 2020 via het oproepsysteem geholpen vergeleken met 2019? We zetten de cijfers op een rij.

12.000 reanimatiemeldingen

  • In 2020 verwerkte HartslagNu bijna 12.000 reanimatiemeldingen. Dat zijn meer dan 30 meldingen per dag. Bij bijna alle meldingen zijn burgerhulpverleners gealarmeerd.
  • In 73,5% van de gevallen accepteerde de burgerhulpverlener de oproep en ging naar het reanimatieadres. In 2019 werd zo’n 55% van de oproepen geaccepteerd.
  • In 70% van de gevallen zijn het ook de burgerhulpverleners die als eerst ter plaatse waren en de reanimatie hebben opgestart. In 2019 was dit percentage nog 55%.

AED aangesloten bij 59%

  • Bij bijna alle meldingen (93%) vindt het oproepsysteem een AED in de buurt. In 2019 was dit percentage nog 69%.
  • Het percentage waarbij er daadwerkelijk een AED wordt aangesloten blijft nog iets achter. In 2020 was dit circa 59% en in het jaar ervoor 55%.
  • In beiden jaren heeft in ongeveer 40% van de gevallen de AED gedefibrilleerd.

Op naar nog beter

HartslagNu is blij met de verbeteringen ten opzichte van 2019, maar streeft ook naar verdere verbetering. Een aantal doelstellingen van HartslagNu:

  • Een landelijk dekkend AED-netwerk. Dat betekent overal in een straal van 500 meter een dag en nacht beschikbare AED. De Hartstichting en HartslagNu werken samen aan het dekkend maken van dit netwerk.
  • Betere spreiding van AED’s en burgerhulpverleners. Om het oproepsysteem zo goed mogelijk te laten functioneren is het belangrijk dat AED’s en burgerhulpverleners goed over het land zijn verspreid.
  • Grotere respons burgerhulpverleners. HartslagNu wil het percentage burgerhulpverleners dat de oproep accepteert de komende jaren laten stijgen, zodat uiteindelijk in meer gevallen burgerhulpverleners ter plaatse komen.
  • Efficiënter alarmeren. Halverwege 2020 is de alarmeringsstraal aangepast. In het komende jaar zal deze straal en de werking van het oproepsysteem nog verder verbeterd worden.

Bron; Hartstichting