ANBI-erkenning

Stichting Oosterhout Hartveilig heeft een ANBI-erkenning

 

anbi logoDe ANBI-erkenning: schenkingen aan de stichting kunnen hierdoor afgetrokken worden van de belasting. Dat maakt het voor bedrijven en/of particulieren nog gemakkelijker om een schenking te doen. Zo'n schenking kan in de vorm van een geldbedrag of door het sponsoren van AED-apparatuur en/of hulpverleners.

Het ANBI-nummer van Oosterhout Hartveilig is 73396.

 

Elk bedrag is welkom op ons bankrekeningnummer NL53.RABO.0156.3700.85: steun ons! 

Onze doelstelling verdient ieders (financiële) hulp: ANBI-nr. 73396  bank: NL53.RABO.0156.3700.85

Gegevens ANBI-registratie

Naam Stichting Oosterhout Hartveilig 
RSIN-nummer 8217.79.539 
KvK-nummer 20165438
   
Contactgegevens Postadres: Postbus 270, 4900 AG Oosterhout
  Email:     
  Telefoon: 06 - 23914698
     
Bestuur Voorzitter:       Leo van Bijnen
  Secretaris: Toine Huisveld / Maggie Bongertman
  Peningmeester: René van Tilburg
   
Beleidsplan pdfBeleidsplan Stichting Oosterhout Hartveilig
Statuten pdfStatuten Oosterhout Hartveilig
   
Beloningsbeleid De stichting Oosterhout Hartveilig is een vrijwilligersorganisatie. Dat betekent dat zowel bestuursleden als andere vrijwilligers geen enkele vergoeding kijgen voor hun werkzaamheden voor de stichting.
De stichting vergoedt wel de gemaakte onkosten aan leden en vrijwilligers voor zover dit redelijk is en door hen verantwoord kan worden.
   
Doelstelling
  1. Zorgen voor een volledige dekking met zogenaamde 6-minutencirkels waarbinnen AED's zijn opgehangen die 24 uur per dag inzetbaar zijn.
  2. Stimuleren dat voldoende burgerhulpverleners binnen deze cirkels opgeleid zijn, zodat bij een melding van een reanimatie snel gestart kan worden met reanimeren en de AED('s) ingezet kunnen worden.
  3. Het terugdringen van het aantal mensen dat binnen de gemeente Oosterhout overlijdt aan een plotselinge circulatiestilstand door binnen 6 minuten burgerhulpverleners en de AED('s) ter plaatse te krijgen en te starten met reanimatie.
  4. Begrippen reanimatie, burgerhulpverlener en AED bekendheid geven binnen de Oosterhoutse gemeenschap.
  5. Continuering van het concept van 6-minutencirkels zodra het doel bereikt is.
 

 

Verslagen pdf2013 - activiteiten verslag
  pdf2013 - financieel jaarverslag
  pdf2014 - activiteiten verslag
  pdf2014 - financieel jaarverslag
  pdf2015 - activiteiten verslag
  pdf2015 - financieel jaarverslag
  pdf2016 - activiteiten verslag
  pdf2016 - financieel jaarverslag
  pdf2017 - activiteiten verslag
  pdf2017 - financieel jaarverslag
  pdf2018 - activiteiten verslag
  pdf2018 - financieel jaarverslag
  pdf2019 - activiteiten verslag
  pdf2019 - financieel jaarverslag
  pdf2020 - activiteiten verslag
  pdf2020 - financieel jaarverslag